Onze visie

De Rietkraag, een sportieve en gezonde school!

De Rietkraag is een openbare school die voor iedereen open staat. Wij hechten veel waarde aan een positief en vriendelijk leer- en speelklimaat. Als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, komt dit de leerprestaties ten goede. Het leggen van een solide basis door het verwerven van kennis en vaardigheden staat bij De Rietkraag voorop. Hiermee willen we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school-)loopbaan. 

De Rietkraag is een sportieve school waar bewegen en gezondheid veel aandacht krijgen. Net als samenwerken, teamvorming, het beste in jezelf naar boven halen en respectvol met elkaar omgaan. Al deze aspecten komen in onze schoolcultuur terug. Als erkende Gezonde School zorgen we met bewegen en sport voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving èn hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Wij spreken leerlingen aan op hun specifieke talenten. Die talenten reiken verder dan alleen het verwerven van kennis. We vinden het minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit bereiken we door een actueel en zo gevarieerd mogelijk aanbod van leermiddelen, materialen en activiteiten.
Verder is ons onderwijsaanbod zodanig ingericht dat de leerlingen de kans krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, om samen te werken en in contact te treden met de wereld buiten de school.

Wil u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."