Ons team

Het team bestaat uit veertien medewerkers, waaronder een administratief medewerkster en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

Schoolleiding
De directeur van De Rietkraag is tevens directeur van de Noorderschool te Oostzaan. Door deze constructie kunnen we de kosten voor het management zo laag mogelijk houden en is er meer budget beschikbaar om in te zetten voor de groepen.

Onderwijzend en ondersteunend personeel
  • Groepsleerkrachten: vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.
  • Onderwijsassistenten: bieden extra handen in de klas en begeleiden individuele of groepjes leerlingen. Bieden ondersteuning waar de leerkracht dat nodig acht.
  • Coördinator leerlingenzorg: coördineert de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders - en regelmatig ook de leerling - zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten: De vakdocent gym verzorgt vanaf groep 3 twee keer per week gymles in gymzaal De Greep. De groepen 1-2 gymmen in het speellokaal in de school. Gastdocenten verzorgen ons ontmoetingsonderwijs waarin leerlingen kennis maken met de wereldreligies.
  • Administratief medewerker: Zij is een dag per week aanwezig om ons te ondersteunen.

Lerende organisatie
De directie van De Rietkraag heeft de deskundigheid van haar personeel hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt is dat een organisatie zich alleen maar kan verbeteren als mensen zichzelf ontwikkelen. Binnen onze school worden onze organisatiedoelen en de individuele ontwikkeldoelen van medewerkers op elkaar worden afgestemd.

Professionele leerteams Oostzaan XL
De openbare scholen van Oostzaan werken samen onder de noemer Oostzaan XL. Collega's van openbare basisscholen De Rietkraag, De Kweekvijver en Noorderschool vormen per bouw een professioneel leerteam. Ze werken samen, maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ervaringen uit. Gedurende het schooljaar komen de leerkrachten in leerteams een aantal keer bij elkaar. We zijn trots op deze samenwerking en gaan daarmee verder.
 


 

 

Leerlingen aan het woord

"Die doelenmuren zijn top. Ik mag zelf kiezen of ik instructie nodig heb."

"Het is fijn dat ik zelf de keuze heb, dan kan ik verder als ik de opdrachten snap en krijg ik hulp als ik het nog een beetje lastig vind."