Ouderbetrokkenheid

We leren ouders graag kennen en zetten ons samen in voor de kinderen om een veilige, sociale en sportieve school te zijn. We staan altijd open voor een gesprek en zijn hierin ook proactief. Daarbij verwachten we van ouders dat ze het schoolbeleid een warm hart toedragen, zodat we dezelfde taal spreken en duidelijkheid creëren voor de kinderen. Bij grote ontwikkelingen bieden we ouders dan ook graag gelegenheid tot inspraak.
 
Ouders helpen vaak mee bij extra activiteiten, zoals voorlezen en begeleiden van excursies en dat waarderen we enorm. Ook participeren ouders in projecten die het leerproces van hun kinderen stimuleren om de best mogelijke resultaten te realiseren. Ouders geven bijvoorbeeld gastlessen in het kader van een bepaald project of thema. Samen zorgen we voor de meest optimale ontwikkeling van kinderen.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie teamleden. In de openbare vergaderingen kunnen alle beleidsmatige onderwerpen over de school aan bod komen. En afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

Oudervereniging (OV)
De Oudervereniging bedenkt en organiseert extra activiteiten op school en int de ouderbijdragen voor de financiering hiervan.
Iedere ouder van een leerling van De Rietkraag wordt bij de inschrijving automatisch lid van de oudervereniging, tenzij hij/zij schriftelijk kenbaar maakt dat hij/zij geen lid van de oudervereniging wil of kan zijn. Het lidmaatschap van de oudervereniging is vrijwillig en betekent dat de ouders ermee instemmen dat hun kinderen meedoen aan de extra activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld Sint Maarten, Sinterklaasviering, Kerstdiner, voorleesochtend, Paasactiviteit, schoolreisjes en het feestelijk afscheid groep 8.

Leerkrachten aan het woord

"Onze regels zijn duidelijk, iedereen weet waar hij aan toe is."

"Binnen die kaders mogen kinderen zelfstandig werken en hun talenten ontwikkelen."