Onze schooltijden

Continurooster
De Rietkraag heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Op de lange dagen is er een beweegblok. Dat kan zijn in de vorm van bewegingsonderwijs onder leiding van de vakleerkracht gym of begeleid buitenspel rond lunchtijd onder leiding van een professional van Broeks Events.

Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag     8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag        8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag         8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur


Schoolvakanties 2023-2024
 

Vakantie    Periode
Zomervakantie 2023        22 juli t/m 04 september 2023
Herfstvakantie * 21 oktober t/m 29-10-2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie * 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen     29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 19 & 20 mei 2024
Zomervakantie 2024 20 juli t/m 1 september 2024
   

*Flexibel vakanties opnemen
Algemeen beleid is dat de zomer-, kerst- en meivakantie vast liggen en dat het voor ouders mogelijk is om de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie flexibel op te nemen. Hiervoor gelden een paar afspraken:

 • De vakantie wordt opgenomen in een hele week, dat wil zeggen aaneengesloten van maandag t/m vrijdag.
 • De herfstvakantie wordt opgenomen in oktober of november. De voorjaarsvakantie wordt opgenomen in februari of maart.
 • Ouders geven voor de zomervakantie op in welke week zij de flexibele herfst- en voorjaarsvakantie willen opnemen, waardoor wij een goede planning kunnen maken voor het nieuwe schooljaar.
 • We combineren groepen en leerlingen kunnen in die week begeleid worden door een andere leerkracht.
 • De vakanties dienen voor de zomervakantie 2024 worden doorgegeven. De opgegeven weken kunnen om organisatorische redenen niet meer worden gewijzigd.

Studiedagen
Alle leerlingen zijn vrij op:

 • Maandag 18 September 2023 startgesprekken
 • Vrijdag 22 december 2023
 • Maandag 5 februari 2024
 • Vrijdag 15 maart 2024
 • Vrijdag 28 juni 2024
 • Maandag 1 juli 2024

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."