Onze schooltijden

Continurooster
De Rietkraag heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Op de lange dagen is er een beweegblok. Dat kan zijn in de vorm van bewegingsonderwijs onder leiding van de vakleerkracht gym of begeleid buitenspel rond lunchtijd onder leiding van een professional van Broeks Events.

Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag     8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag        8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag         8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.15 uur


Schoolvakanties 2020-2021
 

Vakantie    Periode
Zomervakantie 2020              6 juli t/m 14 augustus 2020
Herfstvakantie*  12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie* 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart    13 & 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 12 juli t/m 20 augustus 2021

*Flexibel vakanties opnemen
Algemeen beleid is dat de zomer-, kerst- en meivakantie vast liggen en dat het voor ouders mogelijk is om de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie flexibel op te nemen. Hiervoor gelden een paar afspraken:

  • De vakantie wordt opgenomen in een hele week, d.w.z. aaneengesloten van maandag tot en met vrijdag.
  • De herfstvakantie wordt opgenomen in oktober of november.
  • De voorjaarsvakantie wordt opgenomen in februari of maart.

We combineren groepen en leerlingen kunnen in die week begeleid worden door een andere leerkracht.

NB In verband met corona hebben we besloten om de flexibele herfstvakantie in 2020 niet door te laten gaan. Over de flexibele voorjaarsvakantie 2021 zal in het najaar 2020 een besluit genomen worden.
 

Leerkrachten aan het woord

"Onze regels zijn duidelijk, iedereen weet waar hij aan toe is."

"Binnen die kaders mogen kinderen zelfstandig werken en hun talenten ontwikkelen."