Waarom kiezen voor De Rietkraag

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar unieke waarden van De Rietkraag voor u op een rijtje gezet:
  • We hebben een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid, hoge verwachtingen en aandacht voor verschillen in onderwijsbehoeften voorop staan.
  • We dragen open communicatie een warm hart toe en zijn toegankelijk voor kinderen én ouders. We betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind. Hun ervaringen met hun kind gecombineerd met onze professionele onderwijsdeskundigheid leveren samen een goed inzicht in de ontwikkeling van het kind.
  • Wij Leren begeleidt ons in schoolontwikkeling. Het team schoolt zich om leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen. Het doel is om de leerlingen te laten beseffen dat ze mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
  • Voor wereld oriëntatie gebruiken we de methode Faqta en werken kinderen op hun eigen niveau aan opdrachten. Door de projectmatige manier van werken, leren de kinderen vooral op een hoger denkniveau te analyseren, evalueren en creëren. 
  • We beschikken over moderne ict-middelen als digiborden, tablets en Chromebooks die we gebruiken ter ondersteuning van onze methodes. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het IT-Lab van Opspoor in Purmerend.
  • Kinderen stimuleren we elke dag om te bewegen. Ons schoolplein is ruim en leent zich er goed voor om veel te bewegen. Op een van onze deskbikes in de school kun je bewegen en leren tegelijkertijd. Een vakdocent verzorgt twee keer per week gymles voor de groep 3 t/m 8 in gymzaal De Greep. De kleuters gymmen regelmatig in de speelzaal op school. Ook is er begeleid buitenspel met medewerkers van een buitensportbedrijf.
  • Als erkende Gezonde School hebben we dagelijks vers fruit.
  • Wij bieden ouders mogelijkheid om in de herfst- en voorjaarsvakantie flexibel vakantie op te nemen. Hierdoor kunt u uw vakanties beter afstemmen op uw persoonlijke omstandigheden.
  • Plannen voor een nieuw schoolgebouw worden momenteel onderzocht met gemeente Oostzaan en het schoolbestuur.

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."