Oudercommunicatie

Communicatie
Een eerlijke, transparante dialoog met de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we belangrijk. Kinderen en ouders zijn bij ons elke dag voor schooltijd welkom in de groep. We geven graag iedereen aandacht die dat nodig heeft. Als ouders iets willen melden over hun kind is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor onderwerpen die tijd nodig hebben, maken we graag even een afspraak buiten de lesuren, zodat we aandacht kunnen besteden. We starten graag stipt om half negen met de lessen.
Daarnaast hebben we vaste contactmomenten gedurende het schooljaar:
  • Stargesprek: ouders en kind maken tijdens dit gesprek (opnieuw) kennis met de leerkracht. Ze gaan, aan de hand van een formulier, in gesprek over wat fijn werkt en wat het kind nodig heeft van ouders en de leerkracht.
  • 10-minuten gesprekken: twee keer per jaar ontvangen kinderen vanaf groep 3 een rapport over hun ontwikkelingen, in januari/februari en voor de zomervakantie. Dit rapport is ook het uitgangsgesprek voor het gesprek tussen ouder en leerkracht(en). Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij de gesprekken aanwezig.
  • Spreekavond: in oktober/november is er een spreekavond voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens dit gesprek komen de sociaal emotionele ontwikkeling (het gedrag) en de werkhouding van de kinderen aan bod en worden de bevindingen van de leerkrachten en ouders aan elkaar gekoppeld.
  • Oudergesprekken: in oktober/november zijn er ook oudergesprekken met de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Tijdens dit gesprek willen we met name de sociaal emotionele ontwikkeling (gedrag) en werkhouding van de kinderen bespreken, waarbij we de bevindingen van de leerkrachten willen koppelen aan de ervaringen van de ouders. 
  • KIJK!-gesprekken: voor de leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen ouders geen rapporten. De vorderingen van uw kind worden vastgelegd in KIJK!, het observatie-instrument voor kleuters. Twee keer per jaar bespreekt de leerkracht met ouders de voortgang van hun kind.
  • Afsluiting van schoolprojecten: twee keer per jaar organiseren we een schoolbreed project dat gezamenlijk wordt afgesloten. Kinderen met hun ouders bekijken dan samen het project.
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school ontvangen ouders via:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders in een beschermde omgeving. Ouders kunnen voor het gebruik van het Ouderportaal een app op hun mobiele telefoon zetten.
  • De nieuwsbrief, die iedere laatste vrijdag van de maand wordt gedeeld via BasisOnline.
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks een Jaarinformatiegids met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.
  • De schoolkrant die één keer per jaar verschijnt met het werk van de leerlingen. Leerlingen en leerkrachten zitten samen in de schoolkrantredactie.

Leerlingen aan het woord

"Die doelenmuren zijn top. Ik mag zelf kiezen of ik instructie nodig heb."

"Het is fijn dat ik zelf de keuze heb, dan kan ik verder als ik de opdrachten snap en krijg ik hulp als ik het nog een beetje lastig vind."