Leerlingbetrokkenheid

We gaan graag met onze leerlingen in gesprek. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich onderdeel voelen van onze school. Ze mogen hun steentje bijdragen aan de school en we stimuleren dat ze meedenken en meepraten over wat er in de groep of op school gebeurt. Ze worden gezien en gehoord, als individu en ook in de groep.
 
We bespreken met leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen krijgen bij ons een keuze. Daarbij zijn er heldere kaders opgesteld in wat moeten ze leren en wat ze graag willen leren. Binnen die kaders mogen ze kiezen. Wat weten ze al en wat willen ze juist nog leren? Wat hebben ze hiervoor nodig? Het vertrouwen in eigen kunnen groeit hierdoor. En als zaken niet zo goed gaan, leren ze daar van en sturen we bij waar nodig.
 
Leerlingen leiden nieuwe ouders graag rond op onze school. Zo vertellen ze vanuit hun ervaring hoe we bij De Rietkraag werken en wat ze zo bijzonder vinden. Kom gerust kennismaken!

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."