Inschrijven

Bent u enthousiast geworden over De Rietkraag?
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek is er voldoende tijd en gelegenheid om u alle mogelijke informatie te geven over onze school.

Kinderen die zijn aangemeld en een bevestiging van inschrijving hebben ontvangen, kunnen in principe vanaf de dag dat zij vier jaar zijn op school komen. Om een goede planning te kunnen maken, is het voor ons prettig om ruim van te voren te weten hoeveel kinderen we in een bepaalde periode kunnen verwachten. 

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt uw zoon/dochter een uitnodiging om te komen wennen. Ieder kind heeft recht op vijf wendagen. In de praktijk zijn dit meestal vijf ochtenden. Deze dagen kunt u plannen in overleg met de groepsleerkracht. Kinderen die in juni/juli vier jaar worden, starten hun schoolloopbaan na de zomervakantie.

Overweegt u of De Rietkraag een geschikte school is voor uw kind? Neem dan gerust contact op voor een rondleiding.

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."