Over onze school 


De Rietkraag is een openbare basisschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De school is gelegen in de Rietschoot, een wijk die dicht tegen natuurgebied Het Twiske aanligt. De school telt ongeveer 170 leerlingen. Zij zijn verdeeld over zeven groepen. De twee kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Daarnaast zijn er twee combinatiegroepen en drie homogene jaargroepen. De samenstelling van de groepen is afhankelijk van het leerlingaantal en de beschikbare personele formatie.
 
Het team bestaat uit zestien medewerkers, waaronder een administratief medewerkster en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gezamenlijk staan zij garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. 

Dit schooljaar starten we de samenwerking met Peutersaen. Zij gaan de opvang verzorgen van peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar.  

Waar staat De Rietkraag voor?

De Rietkraag is van openbare signatuur. Wij staan dan ook voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs, te weten: de school staat open voor iedereen. Wij hechten veel waarde aan een positief en vriendelijk leer- en speelklimaat. Als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, komt dit de leerprestaties ten goede. De school heet niet voor niets De Rietkraag: het is een veelsoortige biotoop, die bruist van het leven, die flexibel is en beschutting geeft, en waar de halmen hun kracht ontlenen aan samenwerking. Daar streven wij naar!

Onze visie

Ieder kind is uniek, daarom houdt de school rekening met de individuele (cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele) mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat:


Verder spelen wij in op toekomstige maatschappelijke veranderingen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Voor ons is de verstandelijke ontwikkeling uiteraard een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, maar ook de emotionele ontwikkeling, de creativiteit en de lichamelijke en sociale vaardigheden krijgen de nodige aandacht.


Bent u op zoek naar een school? Graag nodigen wij u uit voor een rondleiding en een informatief gesprek.