Luizenprotocol


Op onze school voeren we een actief beleid als het gaat het verkomen van hoofdluizen. Direct na elke vakantieperiode worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Dit doen ouders die zich hiervoor opgegeven hebben. Dankzij de inzet van deze 'luizenouders' lukt het over het algemeen om de school luizenvrij te houden. Mochten wij luizen of neten constateren, dan nemen wij contact op met ouders/verzorgers en verzoeken u uw kind direct op te komen halen en te behandelen.
Wij adviseren u om thuis ook regelmatig uw kind(eren) te controleren en stellen het bijzonder op prijs als u het ons meldt als u hoofluis heeft geconstateerd. Wij kunnen dan eventueel een extra controle in de betreffende groep organiseren.
Contactpersoon is Joyce Dijst (leerkracht groep 4/5).

Achtergrond informatie

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis