OPSPOOR - het bestuur van de Rietkraag


De Rietkraag maakt sinds 1 januari 2004 deel uit van SPOOR (Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan).  SPOOR is verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang. SPOOR is het bevoegd gezag van 24 scholen voor openbaar primair onderwijs in deze gemeenten. 

SPOOR werkt nauw samen met stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs (OPSO). OPSO is het bevoegd gezag van 14 scholen in Purmerend. Samen tellen de stichtingen ongeveer 8000 leerlingen en 750 medewerkers. Het bestuur bepaalt in overleg met de directeuren van de scholen het beleid.

SPOOR streeft naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs door de bundeling van kennis en ervaring. Daarnaast bewaakt en reguleert het schoolbestuur de financiën van de scholen.

Kernwaarden SPOOR

Vertrouwen
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom.

Verbinden
Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal  en afkomst. Een ieder is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder.

Meesterschap
Elke medewerker:

 

Samen voor het beste onderwijs
Voor meer informatie, bezoek de website van OPSPOOR.

Jaarverslag OPSPOOR 2017