Ouderraad


De Ouderraad (OR) organiseert, in samenwerking met de leerkrachten van de basisschool, diverse activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden. 

Ouderraad informatiefolder
Financieel Jaaroverzicht Oudervereniging OBS De Rietkraagt 2016 2017
Jaarverslag Oudervereniging OBS De Rietkraag 2016-2017

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit: 


De vergaderdata staan vermeld op de kalender.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, of mensen die zich ad-hoc willen inzetten voor onze activiteiten. Neem contact op via or@derietkraag.nl.

Machtigingsformulier ouderbijdrage