Doorstroom naar het voortgezet onderwijs


Voor de leerlingen van groep 8 breekt er een spannende, maar ook leuke tijd aan. Ze moeten de komende maanden gaan beslissen naar welke middelbare school ze volgend jaar gaan. Op de website 'De overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs'  van de Zaanstreek  staat veel informatie over de overstap naar de brugklas, waaronder de Keuzegids voor de Overstap.

Nieuwsbrief ' van PO naar VO' December 2017

Open lesmiddagen en open huis

Op de scholen worden open lesmiddagen en open huis georganiseerd die kunnen helpen bij de schoolkeuze. Zo kun je een goed beeld krijgen van de verschillende scholen en eens ervaren hoe het is om in de brugklas les te krijgen.

Via de site www.povo-zaanstreek.nl kunt u zich aanmelden voor één of meerdere informatieavonden voor ouders / verzorgers over het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat u bij uw aanmelding rekening houdt met het voorlopige advies dat uw zoon / dochter van de basisschool heeft gekregen.

Aanmelding en inschrijving

Zaanstad heeft een beleid van aanmelding en inschrijving voor het voortgezet onderwijs. In het beleid spelen voorkeuren van leerling en ouders voor inschrijving een belangrijke rol. In schooljaar 2010-2011 bleek het nodig om naast de 1e en 2e voorkeur voor een vo-school ook de 3e voorkeur in te voeren. De 3e voorkeur was nodig door de groei van het aantal leerlingen en de maximale capaciteit van de scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad.

De wijze van aanmelding verschilt per opleiding. Het vmbo kent sinds enkele jaren een Centrale Aanmelding VMBO. De aanmelding voor het havo / vwo en het praktijkonderwijs verloopt rechtstreeks via de scholen zelf. Het is voor ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs.

In de brochure 'Aanmelding en inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2018' is de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Let op: er zijn een aantal wijzigingen in het beleid ten opzichte van eerdere jaren.

Keuzegids voor de scholen in Amsterdam klik HIER