Ouders


Binnen onze school wordt veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van ouders. Op veel gebieden ondersteunen de ouders de school. Sommige ouders willen dat doen door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school; andere kiezen ervoor praktisch behulpzaam te zijn. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel dat ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor het kind.